Vyhlášky

13.3.2016
Obecně závazná vyhláška obce Litichovice č. 2015/1 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce Litichovice
4.4.2012
Obecně závazná vyhláška č. 1/2012 Obce Litichovice o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů vznikajících na území obce Litichovice
4.4.2012
Obecně závazná vyhláška č. 2/2012 Obce Litichovice o místním poplatku ze psů

Aktuality z obecního úřadu

Úřední deska 15.6. 2017

Veřejné zasedání Zastupitelstva obce Litichovice více zde »

Úřední deska 1.6. 2017

Návrh závěrečného účtu svazku obcí CHOPOS za rok 2016 více zde »

Aktuality z mikroregionu

CHOPOS 10.6. 2015

Špulka - rozhledna roku 2014více zde » zobrazit celý příspěvek