Úřední deska

Zápisy z jednání zastupitelstva obce

23.1.2012 Rozvaha rok 2012
16.5.2011 Kontejner na odpad

Do obecního kontejneru mohou občané Litichovic odkládat veškerý komunální odpad s výjimkou nebezpečného odpadu.

22.3.2011 Zápisy 2011 ze zasedání zastupitelstva obce Litichovice
« 1 2 3 4 5 6 7 » »|